Første steg for å bli bruker av Filadelfia Arendals medlemsportal: "MinFila" er å fylle ut et taushets-løfte.

1. Ved å være bruker av "MinFila" vil du kunne se noen av dem som er medlemmer i Filadelfia, dette er en opplysning som vi ønsker å underlegge taushetsplikt for å unngå misbruk. Derfor må alle "MinFila"-brukere fylle ut et taushetsløfte. Det betyr at du lover og ikke fortelle andre hvem som er medlemmer i Filadelfia og andre opplysninger som ikke bør deles videre.

For å finne taushets-løfte-skjema, følg linken: TAUSHETSLØFTE

2. Kryss av taushets-løfte, på linken over, du kan lese taushetsløfte i sin helhet med paragrafene på denne linken

3. Du får tilsendt en bekreftelses-mail på utfylt skjema.

4. Når vi har registrert at du har fylt ut skjema vil vi sende deg en mail med link til brukerprofilen din på MinFila. Mailen inneholder ditt brukernavn, du kan selv velge passord for MinFila-profilen din og bytte brukernavn hvis du ønsker det.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Elisabeth på mobil 930 24459