SKATTEFRADRAG på gaver

FULLMAKTSSKJEMA

Privatpersoner og bedrifter har anledning til å gi gaver til frivillige organisasjoner og få skattefradrag for dette for opp til kr. 50.000,-. f.o.m. 2019

Hvis du eller din bedrift vil gi penger til Filadelfias arbeid, betaler du inn beløpet/ene i løpet av året på konto: 3000 15 22163 – husk at du må merke gaven med ditt navn, slik at vi vet hvem som har gitt. Privatpersoner må fylle ut dette fullmaktsskjemaet som gir regnskapsfører/administrasjonen i Filadelfia rett til å melde inn det totale innbetalte beløpet til staten. Bedrifter må oppgi sitt organisasjonsnummer for å få skattefordel av beløpet.

Husk: Det er bare administrasjonen (max 3 personer) i Filadelfia som kan se ditt personnummer, det oppbevares og behandles med varsomhet. Bedrifter må oppgi sitt organisasjonsnummer.

Hvis du ønsker at din ektefelle og du skal kunne legge sammen beløpene som er gitt fra dere i løpet av 1 år og fordeles slik at begge får skattefradrag opp til max-grensen, kan du fylle ut opplysninger om din ektefelle her. Dersom ikke annen beskjed gis, fordeles det skattefrie beløpet likt.

Det er kun personer med taushetsplikt som på vegne av menigheten vil handtere ordningen og på denne måten få kunnskap om gitte opplysninger. Hovedsakelig kasserer, regnskapsfører og revisor.

Samtykke-erklæring for personopplysninger

Når du legger inn personlige opplysninger om deg, vil Filadelfia Arendal håndtere disse med forsiktighet. Det er daglig leder i Filadelfia som er behandlingsansvarlig for personopplysningene.

Det er frivillig å gi Filadelfia Arendal opplysninger om deg selv, vi oppbevarer dine personopplysninger i våre registre inntil du selv velger å slette dem.

Vi gir ikke opplysningene dine videre til andre privatpersoner eller organisasjoner. Det er kun administrasjonen i Filadelfia som kan se hele din profil i tillegg til deg selv. Andre ledere i Filadelfia kan se deler av din profil.

Du velger selv om de andre som er brukere av MinFila kan se din informasjon. Dette kan forandres av deg selv i profilen din når som helst.

De som er ledere i Filadelfia vil kunne se dine opplysninger, men de har ikke anledning til å gi dem videre til andre. Alle brukere på MinFila og lederne i Filadelfia, har skrevet under på en taushetserklæring som blant annet gjelder den informasjonen du legger inn om hvor du bor etc.

Filadelfia vil bruke opplysningene om deg til å sende deg e-mail, sms eller brev. Det går an å reservere seg mot sms og e-mail ved å krysse av i profilen din.

Hvis du er medlem eller tilhørig i menigheten, sender vi inn personnummeret ditt til departementet en gang hvert år som grunnlag for den økonomiske støtten vi mottar fra det offentlige (kirkeskatten)

Du kan når som helst gi oss beskjed om at du ikke lenger vil være medlem/tilhørig i menigheten eller at ditt navn skal strykes fra våre registre. Vi vil da umiddelbart og senest innen 30 dg. etterkomme dette ønske. vår kontakt-mail er: post@filadelfia-arendal.no

Dine opplysninger vil være i våre registre til du sier fra om noe annet. Vi har også en årlig gjennomgang av registrerte personer (ikke medlemmer/tilhørige) der vi vurderer hvilke personer som ikke lenger er aktive og som bør strykes eller settes som inaktive i datasystemet vårt og som derfor ikke lenger får tilsendt informasjon fra oss.

Hvis du har spørsmål rundt disse tingene, ta gjerne kontakt med adm. leder på telfon 37055500

Jeg har forstått hvordan Filadelfia Arendal håndterer mine personlige opplysninger som jeg gir og samtykker i at Filadelfia Arendal kan bruke de på den måten.

Kryss av i boksen under

Takk skal du ha! Ikke glem og trykke på "Legg til"-knappen under denne setningen, til høyre.