Bli bruker av MinFila

Hei!

Filadelfia bruker "MinFila" som sin medlemsbase. Her samler vi opplysninger om medlemmene våre og alle som på en eller annen måte ønsker å være endel av miljøet i Filadelfia Arendal. Hvis du oppretter en bruker her, vil du kunne se Filadelfias intern-kalender og til enhver tid oppdatere opplysninger som ligger inne om deg selv. Hvis du jobber frivillig vil du kunne se oversikter, innkallinger osv i forbindelse med den aktiviteten du jobber med. Du vil også kunne sende e-mail og finne andre brukeres telefonnummer i denne databasen. Da er det lettere for oss å holde kontakten :)

Alle som blir brukere i MinFila, må fylle ut nedenforstående skjema.

De røde stjernene betyr at feltet MÅ fylles ut hvis du skal få sendt inn skjema. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Elisabeth på mobil 93024459 eller mail: elisabeth@filadelfia-arendal.no

Taushetsløfte

I henhold til forvaltningsloven paragraf 13, forplikter jeg meg til å bevare taushet om opplysninger jeg i medfør av min stilling eller tillitsverv i Filadelfia Arendal får vite om, når det gjelder personlige forhold om personer. Jeg lover å ikke bruke slike opplysninger i ervervs virksomhet. Jeg er klar over at reglene om taushetsplikt også gjelder etter at jeg har avsluttet tjenesten eller arbeidet i Filadelfia. Jeg er også klar over at jeg ved å bryte taushets-løfte kan pådra meg straffeansvar etter straffeloven paragraf 121.

Personvern tillatelser

Husk: Basisinformasjon er: Navn, adresse, mobilnummer og e-mail. (ikke personnummer og ingen får heller vite om du er medlem eller ikke i Filadelfia) Vi ønsker at flest mulig skal svare JA til å vise sin basis-info, da vil det være enkelt for oss alle sammen og kontakt hverandre via mobil, mail osv

Husk: Ved noen anledninger sender vi ut sms til de som ønsker dette, hvis du vil kan du motta våre informasjons-sms

Husk: Det blir ofte tatt bilder av personer i forbindelse med arrangementer her i Filadelfia, vi ønsker å kunne publisere disse på vår web-side, instagram/Facebook konto osv.

Hvis du er under 18 år

Samtykke-erklæring for personopplysninger

Når du legger inn personlige opplysninger om deg, vil Filadelfia Arendal håndtere disse med forsiktighet. Det er daglig leder i Filadelfia som er behandlingsansvarlig for personopplysningene.

Det er frivillig å gi Filadelfia Arendal opplysninger om deg selv, vi oppbevarer dine personopplysninger i våre registre inntil du selv velger å slette dem.

Vi gir ikke opplysningene dine videre til andre privatpersoner eller organisasjoner. Det er kun administrasjonen i Filadelfia som kan se hele din profil i tillegg til deg selv. Andre ledere i Filadelfia kan se deler av din profil.

Du velger selv om de andre som er brukere av MinFila kan se din informasjon. Dette kan forandres av deg selv i profilen din når som helst.

De som er ledere i Filadelfia vil kunne se dine opplysninger, men de har ikke anledning til å gi dem videre til andre. Alle brukere på MinFila og lederne i Filadelfia, har skrevet under på en taushetserklæring som blant annet gjelder den informasjonen du legger inn om hvor du bor etc.

Filadelfia vil bruke opplysningene om deg til å sende deg e-mail, sms eller brev. Det går an å reservere seg mot sms og e-mail ved å krysse av i profilen din.

Hvis du er medlem eller tilhørig i menigheten, sender vi inn personnummeret ditt til departementet en gang hvert år som grunnlag for den økonomiske støtten vi mottar fra det offentlige (kirkeskatten)

Du kan når som helst gi oss beskjed om at du ikke lenger vil være medlem/tilhørig i menigheten eller at ditt navn skal strykes fra våre registre. Vi vil da umiddelbart og senest innen 30 dg. etterkomme dette ønske. vår kontakt-mail er: post@filadelfia-arendal.no

Dine opplysninger vil være i våre registre til du sier fra om noe annet. Vi har også en årlig gjennomgang av registrerte personer (ikke medlemmer/tilhørige) der vi vurderer hvilke personer som ikke lenger er aktive og som bør strykes eller settes som inaktive i datasystemet vårt og som derfor ikke lenger får tilsendt informasjon fra oss.

Hvis du har spørsmål rundt disse tingene, ta gjerne kontakt med daglig leder på telfon 37055500

Jeg har forstått hvordan Filadelfia Arendal håndterer mine personlige opplysninger som jeg gir og samtykker i at Filadelfia Arendal kan bruke de på den måten.

Kryss av i boksen under

Takk skal du ha! Ikke glem og trykke på "Lagre"-knappen under denne setningen, til høyre.