Vil du registrere deg for denne eventen?

Registrer deg Nå!
Når:
torsdag, 16 januar, 2020
19:00 - 21:00
Hvor
Blå Kors lokale
Grensen 1A i Arendal
Ansvarlig
Jørn Blandkjenn

Ansvarlig: Glenn Johnny Vaagsnes,
mobil: 901 50 720
e-post: Glenn.Johnny.Vaagsnes@evangeliesenteret.no

Vil du registrere deg for denne eventen?

Registrer deg Nå!
Betal gjenstående fakturaer
Fant ingen resultater.