Ventende turnusforespørsler

Gi tilbakemelding

Prosess endring av vedtektene i Filadelfia 2018

Her kommer forslaget til endringer i vedtektene 2018.

Vi Legger dette ut på "høring" slik at alle har mulighet å komme med innspill til justeringer.

Vedlagt følger også kommetarer fra Hjerteslag-samlingenen og forslag kommet inn på e-post.

Målet er å fremstille forslag til reviderte vedtekter til menighetsmøtet i slutten av Januar 2019.

Trykk på linkern her:

Forslag til reviderte vedtekter Filadelfia Arendal 2018

Komentarer fra hjerteslag til vedtektene 2018

Eventuelle forslag til justeringer sendes til lars.petter@filadelfia-arendal.no

Gaver med skattefradrag

Skattefradrag på gaver

Privatpersoner og bedrifter har anledning til å gi gaver til frivillige organisasjoner og få skattefradrag for dette inntil kr. 40.000,- pr år (i 2018).

Hvis du eller din bedrift vil gi penger til Filadelfias arbeid, betaler du inn beløpet/ene i løpet av året på konto: 3000 15 22163 – husk at du må merke gaven med ditt navn eller organisasjonsnummer, slik at vi vet hvem som har gitt. I tillegg må privatpersoner fylle ut et fullmaktsskjema som gir regnskapsfører/administrasjonen i Filadelfia rett til å melde inn det totale innbetalte beløpet til staten.

Fyll ut fullmakt

Velkommen til MinFila

Du er nå kommet til Filadelfia Arendals medlemsportal - MinFila.

Her kan du som er aktiv i menigheten lage deg en bruker (trykk på riktig fane over) og dermed få innsyn i menighetens interne kalender, samt holde din personlige informasjon i vårt kartotek oppdatert.

For deg som deltar som frivillig medarbeider eller leder i Filadelfia sitt arbeid, vil det være lett å følge med på når du er satt opp på ulike aktiviteter fremover.

Har du problemer med innlogging eller oppretting av bruker, ta kontakt med administrator på mobil: 93024459